top of page
  • Writer's pictureJari Porttila

Avoin kirje päättäjille "Liikkumattomuuspommi tikittää"


Olympiakomitea on lähestynyt eduskuntapuolueiden puheenjohtajia avoimella kirjeellä. Olympiakomitea ilmaisee kirjeessään vakavan huolensa liikkumattomuudesta, sen aiheuttamista kansantaudeista ja niiden yhteiskunnallisista kustannuksista.


Liikunta- ja urheiluyhteisö toivoo kaikkien puolueiden huomioivan liikkeen lisäämisen tarpeen tulevissa aluevaaleissa ja hyvinvointialueiden perustamisessa. Kirjeessä vedotaan puolueisiin, jotta fyysisen aktiivisuuden edistäminen saadaan mukaan hyvinvointialueiden strategioihin, rakenteisiin ja toimintaan ympäri maan.


Maximusport julkaisee kirjeen kokonaisuudessaan: Arvoisa puoluejohtaja, Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille. Puolueenne valmistautuu aluevaaleihin ja hyvinvointialueiden perustamiseen. Hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja pitkällä aikavälillä hillitä sote-menojen kasvua.


Näitä sote-uudistuksen tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta, elleivät suomalaiset liiku riittävästi.

Liikunta- ja urheiluyhteisöllä on Teille tärkeä viesti: liike on lääke, joka ei saa unohtua aluevaaleissa eikä hyvinvointialueiden perustamisessa! Voimme säästää sote-menoja, jos ennaltaehkäisy ja liikunnan lisääminen otetaan tosissaan. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu yhteiskunnalle yli 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset.


Tulevilla hyvinvointialueilla kustannukset lasketaan sadoissa miljoonissa, pienimmilläkin alueilla kymmenissä miljoonissa euroissa. Väestön ikääntyessä kestävyysvajetta on lähes mahdotonta pienentää, ellei liikettä lisätä. Hyvinvointialueilla on oltava kannusteet ja tahtotila alueensa väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen liikunnan keinoin. Liikunnalla on hoitava ja kuntouttava vaikutus monissa sairauksissa, kuten useissa sydän- ja verisuonisairauksissa, tyypin 2 diabeteksessa, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa sekä joissakin syöpätaudeissa.


Tämän takia liikunnan edistämisen tulee jatkossa olla tiivis osa terveyden- ja sairaudenhoitoa. Liikuntalääkkeen myönteisiä sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi elämänlaadun paraneminen sekä työkyvyn turvaaminen ja oppimisen edistyminen. Toivomme, että puolueenne huolehtii siitä, että liikunta on kiinteä osa hyvinvointialueiden strategioita, rakenteita ja toimintaa. Eduskunta käsitteli vuonna 2019 liikuntapoliittisen selonteon. Selonteossa linjattiin, että 2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä siten, että väestö harrastaa mahdollisimman laajasti liikuntaa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävässä määrin. Tähän tavoitteeseen kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat ja tämän toteutumisessa puolueilla on suuri rooli. Kirjauksen toteuttamisessa on huomioitava, että pandemian aikana kymmenet tuhannet lapset ja nuoret putosivat liikuntaharrastuksista. Kokonaisille ikäluokille jäi tarjoamatta mahdollisuus harrastamisen aloittamiseen, seurojen tilanne vaikeutui ja huippu-urheiluun olennaisesti kuuluva kilpailu- ja tapahtumajärjestäminen lähes lakkasi.


Huolemme etenkin lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta on suuri, koska liikunnallinen elämäntapa omaksutaan nuorena. Suomalainen liikunta- ja urheiluyhteisö haastaa puolueenne edistämään liikuntaa alueilla. Liikkumattomuuspommi tikittää ja tarvitsee pikaisesti purkajansa. Nyt tarvitaan liikuntatekoja!


78 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page