top of page
  • Writer's pictureJari Porttila

Olympiakomitean tuen piirissä yli 100 valmentajaaOlympiakomitean tuen piirissä yli 100 valmentajaa

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2022. Kaikkiaan tehostamistukea jaettiin kesälajeille tavallista lyhyemmän olympiadin ensimmäiseen vuoteen 4 054 680 euroa.


Kun Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö teki tehostamistukipäätöksiä uuden olympiadin ensimmäiselle vuodelle, erityinen painoarvo laitettiin menneen olympiadin menestykselle suhteessa tavoitteisiin.


– Moni laji onnistui olympiadin loppukiihdytyksessä tavoitteensa ylittäneen uinnin johdolla. Osalla lajeista oli puolestaan kovat olympiatavoitteet, mutta olympiapaikat jäivät saavuttamatta.


- Nämä faktat on huomioitu erityisen tarkasti lajien huippu-urheilusuunnitelmia tarkasteltaessa ja tukipäätöksiä tehdessä, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki taustoittaa.


Huippu-urheiluyksikön tukiohjelmia on neljä: kärkilajit, investointilajit, kehityslajit ja yksilötukiohjelmat. Kansainvälisen huippu-urheilun monipuolistumisen myötä Huippu-urheiluyksikön tukemien lajien määrä on hieman kasvanut, mutta ylempiin tukiohjelmiin yltävien lajien määrä on pudonnut 22:sta 18:aan, joista neljä on joukkuepelejä.


– Joukkuepelien rooli suomalaisessa huippu-urheilussa on käänteentekevä. Ne toimivat johtavina esimerkkeinä kyvystä luoda ammattilaisuuteen suuntautuvaa urheilijanpolkua ja tuovat nykyisin suurimman osan lapsista liikunnan ja urheilun pariin.


-Näin ollen ne muodostavat pohjaa koko suomalaiselle huippu-urheilulle tulevaisuudessa. Merkittävä osa esimerkiksi NOV-palkkatuista menee näihin lajeihin, Lehtimäki sanoo.


Lisäksi yksilötukiohjelmissa on urheilijoita neljästä lajista ja kehityslajien tukiohjelmassa on 14 lajia. Kehityslajien osalta kriteerit ylempiin tukiohjelmiin eivät vielä täyty, mutta pienempikin tuki voi vauhdittaa näiden lajien nousua niihin. Joukossa on esimerkiksi tuoreempia olympialajeja sekä lajeja, joilla on hyvä mahdollisuus nousta olympiaohjelmaan Los Angelesissa 2028.


– Suomalaisen huippu-urheilun keskeisiä menestystekijöitä ovat valmennusosaaminen ja yhteistyö. Näiden edistäminen edellyttää keskittämistä ja priorisointia, mikä näkyy myös nyt tehdyissä päätöksissä, Lehtimäki painottaa.


Pariisin Olympialaisiin on aikaa kolme vuotta. Lähtötilanne olympiadille on lupaava, sillä olympiapuolella iskuetäisyydellä mitalitaistelusta on tässä vaiheessa parikymmentä urheilijaa, paralympialajeissa kuusi.


– Kun tehostamistukikokonaisuutta olympiayksilölajeihin rakennetaan, menestyspotentiaalisimpien urheilijoiden tarpeet ovat yksilölajeissa ensimmäisenä listalla. Haemme räätälöityjä ratkaisuja, joilla on hyvin erilainen hintalappu lajista ja valmentautumissuunnitelmasta riippuen.


- Nyt tehdyissä tukipäätöksissä puhutaan reilusti yli 600 000 euron panostuksesta, joka noussee yli miljoonaan euroon alkuvuodesta, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää urheilija-apurahat.


Iso osa räätälöintiä on henkilökohtaisen valmennuksen varmistaminen kärkiryhmän urheilijoille. Erilaisin yhteispalkkauksin 60 prosentille on järjestetty päätoiminen valmentaja.


Myös muiden kärkiurheilijoiden henkilökohtaista valmennusta tuetaan suoraan tehostamistuista.


Laajemminkin tehostamistuet ovat mittava panostus ammattivalmennukseen. Palkkatukea saa kesälajeissa muun muassa 57 nuorten olympiavalmentajaa, 17 olympia- ja 10 paralympiavalmentajaa. Kaikkiaan palkkatukien piirissä on 121 valmentajaa, joita tuetaan suoraan 1 682 580 eurolla.


– Kun tähän lisätään valmennustuet toukokuussa julkaistuista talvilajien päätöksistä, euromääräinen kokonaisuus ylittää 2,5 miljoonan euron rajan. Osaava ammattivalmennus on suurin yksittäinen menestystekijä huippuvalmentautumisessa.


-On tärkeää, että pystymme tehostamistukien kautta tukemaan valmentajia näin laajasti, Lehtimäki sanoo.


66 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


christophercgonzalez
23 sept 2022

Conquer the odds and live life to the fullest. We're Romania's best casino with world-class quality https://cazinourionline.com/ and an unbeatable experience. Romanian gamblers can enjoy our 300+ games, plus access to a huge variety of international slots and table games, like blackjack and roulette. We're also available on-the-go with our mobile app, available on both Android and iPhone.

Me gusta
bottom of page